Συνεχίζονται οι προεγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας