Συνάντηση Μπουγδάνου - Λεγάτου για πρωτοβουλίες στήριξης της τοπικής οικονομίας