ΣυμμαΧία Αξιών: Ούτε ξέρουν, ούτε θέλουν, ούτε μπορούν...