Σύγκρουση σκαφών στη Λαγκάδα με ελαφρύ τραυματισμό