«Στον πάτο» της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο Β.Αιγαίο η Χίος