Στο τέλος του 2016 μπορεί να έχει ολοκληρωθεί το Δικαστικό Μέγαρο