Στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ο Βασίλης Γεραγωτέλλης