Στο «Σκυλίτσειο» για εξωτερικό ιατρείο ο νευροχειρουργός Ευρυβιάδης Μπαϊραμίδης