«Σήμερα η εκχώρηση τμήματος του έργου της αποκομιδής των σκουπιδιών. Αύριο τι θα ακολουθήσει;»