Προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξης των δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ.