Πρόταση για δημιουργία μνημείου θυμάτων γυναικοκτονίας στη Χίο από τη ΣυμμαΧία Αξιών