Προσωρινή παύση εργασιών στη ΒΙΑΛ λόγω ασφαλιστικών μέτρων