Πρόσκληση εθελοντικής στελέχωσης του πολιτικού γραφείου του Πολύδωρου Λαμπρινούδη