Πρόγραμμα 20 εκατ. ευρώ για βιώσιμη αστική ανάπτυξη στους δήμους Χίου και Λέσβου