Πράσινο φως για την Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στα Καμπόχωρα