Ποια είναι η καλύτερη χώρα για να ζει και να εργάζεται κάποιος;