Παρουσιάζεται η 8η έκδοση του ΝΕΟΥ ΧΙΑΚΟΥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΥ