Παρουσιάστηκε ως πωλητής ανταλλακτικών αυτοκινήτων και του φαγε 400 ευρώ μέσω Internet