Παρατείνεται η μεγάλη έκθεση «ΑΙΓΑΙΟΝ - Η Γέννηση ενός Αρχιπελάγους» έως τον Ιούνιο του 2014