Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχεται να συμπεριληφθεί η Ε.Μ.Χ. στις επίσημες επιχειρηματικές αποστολές της χώρας