Ο Μηταράκης θα επιλέξει χώρο για την δομή – καραντίνα, με τις “ευλογίες” Κάρμαντζη - Βουρνού