Νέστορας Ξυλάς: ψήφο των ατόμων με αναπηρία με βάση την εμπειρία τους από τις πολιτικές της ΕΕ και των Κομμάτων της