Νέος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Γιάννης Γεωργιάδης