"Να τους ανατρέψουμε πριν εξαθλιώσουν τις ζωές μας"