«Να μη χαθεί κανένα επίδομα για τους εποχικούς» ζητάει ο Τριαντάφυλλος