Μπήκε στο πλοίο για Πειραιά κι από τότε τον ψάχνουν οι δικοί του…