Το μνημόνιο οδηγεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε αδιέξοδο