Μητροπολίτης κ. Μάρκος: Τα φάρμακα είναι δώρο Θεού