Α. Μιχαηλίδης: Εγκαταλελειμμένο παραμένει το Κέντρο Υγείας Χίου