Α. Μιχαηλίδης: Το δρόμο σε ιδιωτικές σχολές άνοιξε ο Υπουργός Ναυτιλίας