Μέτρα τάξης κατά την θερινή περίοδο στο Κεντρικό Λιμένα Χίου