Με πρότυπα γαλάζιας σημαίας θα λειτουργήσουν φέτος οι παραλίες σε Κώμη - Λιθί