"Λάθρα;" διαμαρτυρία για τους χώρους κράτησης προσφύγων