ΛΑΣ: Ανοιχτομάτα η αστική δικαιοσύνη στην αντιδραστική πολιτική της Κυβέρνησης του εγκλωβισμού προσφύγων στα νησιά