"Καθυστερήσεις στον χαρακτηρισμό εκτάσεων από τη Διεύθυνση Δασών Xίου"