Καλύπτονται οι θέσεις γιατρών σε 8 αγροτικά ιατρεία του νησιού