Κάλεσμα Μηταράκη σε Σ. Μιχαηλίδη, Γ. Μαλαφή και Π. Βρουλή για μηνιαία εποικοδομητική συνεργασία