Κάλαντα από μαθητές του 2ου ΓΕΛ σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας