Η βροχή έπληξε το μαστίχι - Άμεση αποζημίωση του συνόλου της καταστραφείσας παραγωγής ζητά το ΚΚΕ