«Η τραγωδία στη Μόρια και η ένταση στη Χίο έχουν υπεύθυνους»