Η ΛΑΣ κατά της Παγχιακής Επιτροπής και του συνδυασμού της