Η έλλειψη προσωπικού καθυστερεί την καταβολή εφάπαξ στους ναυτικούς