"Η διαθεσιμότητα κτυπά την πόρτα και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης"