Φεστιβάλ Ιωνία: Έκθεση απαγορευμένου αντιστασιακού τύπου και λογοτεχνίας στην κατοχή