Φάρκανα: Ο Βαρβασιακός στη μετά Γάβανο εποχή δεν θα είναι πια ο ίδιος