«Ευχαριστούμε Κανάρη για την χαρά που μας έδωσες!»