Εξετάστηκαν πάνω από 50 παιδιά σε χωριά, στο πλαίσιο δράσης της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας