Το Εργαστήρι Π.Σ.Α.μεΑ. στην Έκθεση «Πρόταση 2014»