Επιτρέπεται το ερασιτεχνικό ψάρεμα και το κολύμπι -Υπό προϋποθέσεις