Επιστολή Παναγιώτη Χριστόφα για συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη